Loonheffing

Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw BV), worden er een aantal premies ingehouden, namelijk premies werknemersverzekeringen (WW en WAO en WIA ), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen. De verzamelnaam voor deze premies is loonheffing.

U bent verplicht om deze premies af te dragen aan de belastingdienst door middel van de aangifte loonheffing. U moet als werkgever elke maand of elke 4 weken per werknemer een digitale loonaangifte indienen.

Bij deze aangifte dient rekening te worden gehouden met onder meer eigen bijdrage auto van de zaak, vrije verstrekkingen aan werknemers, afdrachtverminderingen enzovoorts.

Wij verzorgen voor u  een tijdige aangifte loonheffing, als onderdeel van  de totale loonadministratie. Maak gerust een afspraak.